Klok

Omvang typen flex

Hier kunt u doorklikken naar een overzicht van de omvang van de diverse flexvormen. Hierbij is tevens een uitsplitsing gemaakt naar diverse sectoren.

Lees verder
Klik hier
en ontvang elk kwartaal een update

Omvang van de diverse typen flexcontracten (EBB, 2018 1e kwartaal)

22% werkgevers: "Ik verwacht dat de flexibele schil binnen mijn vestiging zal groeien."

Meer informatie? Zie WEA 2016

Typen flexcontracten, uitgesplitst per sector (EBB, 2016)

Selecteer hieronder een aantal sectoren, waarvan u de cijfers wilt weergeven (maximaal 6 sectoren)

U heeft al zes sectoren geselecteerd. Pas uw selectie aan.
Ga door
Bewerk sectoren selectie

Het totaal telt soms niet op tot 100% als gevolg van afronding naar hele percentages.