Aantal Flexwerkers

Dit deel van de Flexbarometer geeft op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) informatie over het aantal werkenden in Nederland verdeeld over acht verschillende soorten contracten. U kunt inzoomen op contracttype, contractgrootte, sectoren en kenmerken van werknemers.


  Naar de Flexbarometer

kwaliteit van arbeid

In dit deel van de Flexbarometer vindt u informatie over de kwaliteit van arbeid in vaste en flexibele dienstverbanden gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Op vijf thema’s zijn meerdere vragen gesteld. U kunt per thema kiezen waar u op wilt inzoomen.

Naar de Flexbarometer

Bedrijfsbeleid

Dit deel van de Flexbarometer geeft op basis van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) informatie over het beleid van bedrijven op het vlak van flexibele arbeid. U kunt inzoomen op verschillende sectoren.


 
 
  Naar de Flexbarometer